Sivistyslautakunta, kokous 21.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Perusopetuksen lehtori (matemaattiset aineet), I sijoituspaikka Porin Lyseon koulu

PRIDno-2020-737

Valmistelija

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27 aloittamaan täyttölupaprosessin perusopetuksen lehtorin (matemaattiset aineet) viran täyttämiseksi 11.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.

Täytettävä virka on julistettu haettavaksi kaupungin virallisella ilmoitustaululla, Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä.
Hakuaika virkaan oli 3.3.-17.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.

Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on tämän pykälän liitteenä. Virkaa haki 19 hakijaa, joista kelpoisia oli 16. Virkaan haastateltiin 3 hakijaa. Haastattelut pidettiin 25.3.2020 verkossa etäyhteydellä (Google Meet).

Valinnan perusteluna pätevyyden lisäksi ovat haastattelussa saadut tiedot, joiden perusteella hakijan katsotaan soveltuvan tehtävään parhaiten.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa olevaan perusopetuksen lehtorin (matemaattiset aineet) virkaan (2099) valitaan 11.8.2020 alkaen filosofian maisteri Iina Lumivaara, I sijoituspaikka Porin Lyseon koulu.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Virassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Päätös

Esittelijä poisti asian listalta.

Tiedoksi

hakijat, Eija Koskela/HR-yksikkö, Porin Lyseon koulu

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.