Sivistyslautakunta, kokous 21.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Perusopetuksen luokanopettaja (0108), I sijoituspaikka Käppärän koulu

PRIDno-2020-616

Valmistelija

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27 aloittamaan täyttölupaprosessin Perusopetuksen luokanopettajan viran (0108) täyttämiseksi 11.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.

Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan oli 3.3-17.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998. Viranhakuilmoituksessa eduksi katsottiin erikoistuminen alkuopetukseen ja liikunnan opettamiseen.

Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on pykälän "Perusopetuksen luokanopettaja (0100), I sijoituspaikka Cygnaeuksen koulu" liitteenä. Virkaa haki 39 hakijaa, joista kelpoisia oli 37. Virkaan haastateltiin 5 hakijaa. Haastattelut pidettiin 27.3.2020 verkossa etäyhteydellä (Google Meet).

Valinnan perusteluna pätevyyden lisäksi ovat haastattelussa saadut tiedot, joiden perusteella hakijan katsotaan soveltuvan tehtävään parhaiten.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa olevaan Perusopetuksen luokanopettajan virkaan (0108) valitaan kasvatustieteen maisteri Sonja Stenfors 11.8.2020 alkaen, I sijoituspaikka Käppärän koulu.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Virassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Päätös

Esittelijä poisti asian listalta.

Tiedoksi

hakijat, Eija Koskela/HR-yksikkö, Käppärän koulu

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.