Sivistyslautakunta, kokous 21.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Porin seudun kansalaisopiston kurssimaksut 1.8.2020 alkaen

PRIDno-2020-2021

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Porin seudun kansalaisopiston kurssimaksuille tehtiin viimeksi tasokorotus 1.8.2019 alkaen (Sivistyslautakunta 07.05.2019 § 122 ). Niin sanotun aktiivikortin hinta on ollut 100 euroa ja Käsityökoulu Taitiksen lukukausimaksut 50 euroa (perusopinnot) ja 60 euroa  (työpajaopinnot) kahden vuoden ajan 1.8.2018 alkaen.

Sivistyslautakunnan aikaisemman linjauksen mukaisesti tulee kansalaisopiston kurssimaksuja vuosittain tarkastella. Kurssimaksut Porissa ovat edelleen edullisia Suomen muihin opistoihin verrattuna. Aikaisemmat tasokorotukset eivät ole vaikuttaneet kurssilaisten tai aktiivikorttilaisten määriin eikä niistä ole tullut kielteistä palautetta. 

Ehdotus uudeksi kurssimaksutaulukoksi on nyt viime vuotisen selkeyttämisen ja tasokorotuksen jälkeen looginen ja etenee nyt tuntimääräluokkien osalta selkeästi viiden tunnin jaottelun mukaan. Tavalliset kurssit muodostavat ensimmäisen ryhmän ja tietotekniikan, teknisen työn ja kudonnan kurssit toisen Erikoiskurssien ryhmän. Jälkimmäisen ryhmän kurssimaksut ovat korkeampia, koska kaupunki ylläpitää näitä kursseja varten arvokasta välineistöä, kuten esimerkiksi tietokoneluokkaa ja teknisen työn koneita.

Ehdotuksessa uudeksi kurssimaksutaulukoksi kurssimaksujen korotus on muutama prosentti, ja käytännössä maksut nousisivat 0 – 2 euroa / kurssi. Monella kurssilla maksu ei nousisi lainkaan, ja enimmillään maksu nousisi siis kaksi euroa / kurssi.

Myös aktiivikortin ja Taitiksen lukukausimaksuja tulee sivistyslautakunnan linjauksen mukaisesti vastaavasti tarkastella säännöllisin parin vuoden välein. Nyt olisi siis tarkoituksenmukaista nostaa aktiivikortin hintaa kymmenellä eurolla 100 eurosta 110 euroon ja Taitiksen lukukausimaksuja viidellä eurolla 50 eurosta 55 euroon ja 60 eurosta 65 euroon.

Jotta kansalaisopiston kurssimaksut pysyisivät ajan ja kohonneiden kustannusten tasalla, tulisi Porin seudun kansalaisopiston kurssimaksuja nostaa ehdotuksena olevan uuden kurssimaksutaulukon mukaisesti. Samoin tulisi aktiivikortin hintaa ja Taitiksen lukukausimaksuja nostaa ehdotuksena olevan uuden kurssimaksutaulukon mukaisesti.

Lisätietoja kurssimaksuista antaa kansalaisopiston rehtori Jari Kaasinen, puhelinnumero 044 701 5964.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää Porin seudun kansalaisopiston uudet maksut 1.8.2020 alkaen oheisen taulukon mukaisesti.

Päätös

Esittelijä poisti asian listalta.

Tiedoksi

Porin seudun kansalaisopisto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.