Sivistyslautakunta, kokous 21.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

  • Kelan sopimus yksityisen hoidon tuen kuntalisästä on uusittu. Sopimus täytyi uusia, koska varhaiskasvatusoikeuden rajaus poistuu. Sopimus on nyt saman sisältöinen kuin ennen rajausta. Rajauksen poisto tulee voimaan 1.8.2020 alkaen. Lakimuutoksen vuoksi kuntien ja Kelan väliset kuntalisäsopimukset uusitaan elokuun alusta alkaen. Porin kaupungin yksityisen hoidon tuen kuntalisät ja tuen ehdot päivitetään vastaamaan lain muutoksia. Kelan maksamaa, mutta kunnan kustantamaa yksityisen hoidon tukea voi saada, jos alle viisi vuotiasta lasta hoitaa palkattu hoitaja tai yksityinen varhaiskasvatuksen tuottaja. Tukea ei voi saada, jos lapsi on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.
  • Touhula Varhaiskasvatus Oy:n kannanotto 15.4.2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Merkitään, että Satu Hatanpää nauhoitti Teams-kokousta kello 19.34-19.38 välisen ajan. Hatanpäälle huomautettiin nauhoituksesta Teams-kokouksen keskustelussa sekä ääniyhteydellä. Hatanpää yritti lopettaa itse nauhoituksen. Tekninen sihteeri lopulta poisti Hatanpään kokouksesta 19.37 ja sai sen jälkeen nauhoituksen sammutettua.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.