Sivistyslautakunta, kokous 21.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 142 Porin Taidemuseon palvelulupaukset ja tavoitteet 2019 (2020-2021)

PRIDno-2019-2577

Valmistelija

  • Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi

Perustelut

Porin Taidemuseo on ilmoittanut Opetus- ja kulttuuriministeriölle jättämässään hakemuksessa ”Museoiden valtionosuuden piiriin hakeminen vuodesta 2020” OKM/69/621/2019.

Sivistyslautakunnan tulee hyväksyä Porin Taidemuseon palvelulupaukset ja tavoitteet 2019 (2020-2021) jotta sitä voidaan käyttää täydentämään em. hakemusta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy asiakirjan  Porin Taidemuseon palvelulupaukset ja tavoitteet 2019 (2020-2021) ja se saatetaan liitteeksi Porin Taidemuseon hakemukseen ”Museoiden valtionosuuden piiriin hakeminen vuodesta 2020” OKM/69/621/2019."

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

Porin Taidemuseo

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.