Sivistyslautakunta, kokous 21.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 Sivistystoimialan talous- ja henkilöstöraportti huhtikuu

PRIDno-2019-2310

Valmistelija

  • Martti Kujanpää, talouspäällikkö, sivistystoimiala, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Toimintatuottoja on edelleen kertynyt odotetusti. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden tuottoja on kertynyt 26,5 % enemmän, toteuma-% 48,6. Toimintatuotot toteutuvat talousarviota hieman positiivisemmin.

Toimintakuluissa vähennystä viime vuoteen 4,7 %, toteuma-% 32,4. Henkilöstökulut ovat edelleen kasvaneet. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden nousua on 2,4 %, toteuma-% 32,6. Palkat nousivat huhtikuussa sopimuskorotusten verran 1 %:lla. Muiden toimintakulujen kehityksen osalta ei merkittäviä muutoksia ole maaliskuun raporttiin verrattuna.  Palvelujen ostojen osalta kasvua 4 %, toteuma-% 32,5; tarvikeostojen osalta vähennystä 40,7 %, toteuma-% 31,6, avustusten osalta kasvua 2,3 %, toteuma-% 31,5, muiden toimintakulujen osalta vähennystä 94,6 %, toteuma-% 24,3.  Nettomenot ovat toteutuneet viime vuoteen verrattuna 8,6 % alempina, toteuma-% 30,7. Talous- ja henkilöstöraportti on esityslistan liitteenä.

Menokehitys etenkin henkilöstökulujen osalta on ollut ennustettua suurempaa. Huhtikuun talousraportin mukaan tämänhetkinen talousarvioennuste on, että määrärahat ylittyvät 0,1 m€.  Tavoite edelleen on, että talousarviossa pysytään ja tarvittavia toimenpiteitä tehdään, jotta talousarviomäärärahojen ylitystä ei tule.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää merkitä huhtikuun talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.