Sivistyslautakunta, kokous 21.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 154 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö
Hankintapäätös:
§ 24 Lattomeren kentän hoito 6.5.-4.10.2019, 13.05.2019
§ 25 Reposaaren kentän hoito 6.5.-29.9.2019 , 13.05.2019
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 26 Anomus, keskustan uimahallin kansainväliset uimakilpailut 25.-26.5.2019, Porin Uimaseura PUS ry, 17.05.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.