Sivistyslautakunta, kokous 21.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 140 Toiminta-avustukset liikuntaan 2019

PRIDno-2019-385

Valmistelija

  • Petteri Lahti, yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö, petteri.lahti@pori.fi

Perustelut

Liikunnan toiminta-avustuksiin varatusta määrärahasta (364 000 €) on ehdotettu jaettavaksi lautakunnan erillisin päätöksin suurtapahtuma-avustusta 5 000 € ja merkkivuosiavustusta 4 400 €. Lisäksi kehittämisavustusasian yhteydessä lautakunnalle ehdotettiin 6 500 €:n osuuden siirtämistä kehittämisavustuksesta toiminta-avustusmäärärahaan. Varsinaisiin toiminta-avustuksiin jää käytettäväksi 354 600 €. Liitteenä on yhteenveto liikunnan toiminta-avustushakemuksista.

Toiminta-avustushakemukset ovat samalla vuonna 2018 toiminta-avustusta saaneiden selvitykset tuolloisten avustusten käytöstä. Länsi-Lavian Loiske ry:n, Reposaaren Urheilijat ry:n, Voimistelu- ja urheiluseura Lassilan Louhu ry:n sekä Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n: Satakunnan Piiri ry:n toiminta-avustusten 2018 osuus yhdistysten hyväksytyistä menoista ylitti lautakunnan avustusohjeissa olevan 50 % rajan. Osa yhdistysten 2018 avustuksista siirtyy käytettäväksi vuonna 2019, mikä on otettu huomioon alla olevassa 2019 avustusten päätösehdotuksessa.

Päätösehdotuksessa ei ole ehdotettu myönnettäväksi toiminta-avustusta Karhu Hockey Team ry:lle ja Satakunnan Laskuvarjourheilijat ry:lle. Kumpikin hakijoista hakee avustusta uutena hakijana, eikä kummankaan kohdalla toiminta ole avustusohjeen mukaisesti lapsille ja nuorille järjestettyä liikuntatoimintaa.

Päätösehdotuksessa avustusten jaon perusteina ovat hakijoiden toiminnan laajuus ja laatu sekä hakijoiden muut avustusasiakirjoissa antamat tiedot sekä lautakunnan päättämät avustusohjeet.

Avustusohjeet https://www.pori.fi/avustukset

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää 354 600 euroa liikunnan toiminta-avustusta 2019 alla olevan erittelyn mukaan.

Ahlaisten Urheilijat ry 3 100 €
FBT Karhut United ry 14 000 €
FC Jazz Juniorit ry 22 300 €
Hapkido-Finland ry 3 600 €
Isojoenrannan Mahti ry 200 €
Isojoenrannan Sisu ry 6 300 €
Kamppailu- urheilukeskus Pori ry 3 900 €
Karhu Hockey Team ry    0 €
Karhu-Futis ry 10 900 €
Kyläsaaren Kajastus ry 1 400 €
Lattomeren Laaka ry 700 €
Lattomeren Toive ry 1 000 €
Liikuntaseura Pori ry 17 700 €
Luoteis-Satakunnan Ratsastajat ry  1 900 €
Länsi-Lavian Loiske ry 1 000 €
Länsituuli -83 ry 900 €
Musan Salama ry 22 500 €
Mäntyluodon Kiri ry 1 200 €
Narukerä ry 7 700 €
Nice Futis ry 6 900 €
Noormarkun Koitto ry 8 300 €
Noormarkun Syke ry (ent. Noormarkun Naisvoimistelijat ry) 2 400 €
Noormarkun Nopsa ry 14 600 €
Oikea Rytmi ry 1 800 €
Pesäkarhut ry 14 700 €
Pingisgurut ry 100 €
Pihlavan Työväen Urheilijat ry 12 400 €
Pori Bears ry 1 100 €
Pori Lentis ry 2 600 €
Porin Cheerleading Akatemia ry   5 000 €
Porin Erotuomarit -PE-53 ry 800 €
Porin Golfkerho ry 6 800 €
Porin Jousiampujat ry 900 €
Porin Judoseura FUDOSHIN ry 5 600 €
Porin Kendo Seura DAI KUMA KEN KAI ry 1 500 €
Porin Moottorikerho ry 1 100 €
Porin Muodostelmaluistelijat ry     3 000 €
Porin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry 3 300 €
Porin Paini-Miehet ry 4 300 €
Porin Pyrintö ry 13 900 €
Porin Ratsastajat ry 3 600 €
Porin Seudun Hiihtäjät ry 1 600 €
Porin Shakinystävät ry 600 €
Porin Shotokan Karate Dojo ry 4 200 €
Porin Slalomseura ry 5 000 €
Porin Taekwondo ry 4 000 €
Porin Taitoluistelu ry 9 000 €
Porin Tarmo ry 7 000 €
Porin Uimaseura ry 8 400 €
Porin Urheilusukeltajat ry 900 €
Porin Verkkopalloseura ry 2 300 €
Porin Veto ry    700 €
Porin Yleisurheilu ry 9 000 €
Porin Ässät ry 25 000 €
Preiviikin Kiri ry  600 €
Puntti-Karhut ry 3 200 €
Pöytätennis Porilaiset -83 ry 900 €
Rastikarhut ry 5 500 €
Reposaaren Urheilijat ry 350 €
Satakunnan Laskuvarjourheilijat ry      0 €
Segelföreningen i Björneborg - BSF rf 2 000 €
Squash Nallet ry 1 600 €
Toejoen Veikot ry 12 400 €
Vesipalloseura Sentterit ry 2 500 €
West Coast Titans ry 1 900 €
Voimistelu- ja urheiluseura Koiviston Isku ry 3 400 €
Voimistelu- ja urheiluseura Lassilan Louhu ry 50 €
Voimistelu- ja Urheiluseura Reposaaren Kunto ry 1 500 €
Voimistelu- ja urheiluseura Toukarin Reipas ry 100 €
Yyteri Golf ry 1 300 €
   
Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 4 250 €
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n Satakunnan Piiri ry     350 €
   
yhteensä 354 600 €


Lautakunta päättää edelleen, että liikunnan toiminta-avustusta ei myönnetä Karhu Hockey Team ry:lle ja Satakunnan Laskuvarjourheilijat ry:lle asian esittelyssä selvitetyin perustein.

 

Päätös

Lautakunta hyväksyi toimialajohtajan muutetun päätösesityksen.

Kokouskäsittely

Toimialajohtajan muutettu päätösehdotus:

Muutoin esityksen mukaan, mutta Länsi-Lavian Loiske ry:lle myönnetään 650 €, sillä vuoden 2018 avustuksesta on jäänyt käyttämättä 350 € ja Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:lle myönnetään 4600 €.

Tiedoksi

Avustusta hakeneet

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi