Sivistyslautakunta, kokous 22.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 232 Kulttuuritalo Anniksen toiminnan kehittäminen ja sen asema kaupunkiorganisaatiossa

PRIDno-2019-4941

Valmistelija

  • Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli Kulttuuritalo Anniksella ilmenneitä epäselvyyksiä 30.9.2019 § 506 ja kehotti konsernihallinnon talousyksikköä yhdessä sivistystoimialan kanssa käynnistämään valmistelun Kulttuuritalo Anniksen aseman kaupungin organisaatiossa arvioimiseksi ja tuomaan asian kaupunginhallitukselle päätettäväksi niin, että asia voidaan käsitellä vuoden 2020 talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Esa Kohtamäki, Jyri Träskelin ja Kaisa Harjunpää sivistystoimialalta sekä Tuomas Hatanpää, Martti Kujanpää ja Tiina Toivonen talousyksiköstä ovat laatineet toimintasuunnitelman Kulttuuritalo Anniksen toiminnan jatkon suunnittelemiseksi.

Kulttuuritalo Anniksen toiminnan vetovastuu tullaan siirtämään kaupungilta yhdistysvetoiseksi kumppanuussopimusmenettelyn avulla. Tätä tehtävää varten tulee mahdollisesti perustaa uusi yhdistys, mikäli talossa toimivilla yhdistyksillä ei ole valmiutta ottaa tehtävää hoitaakseen. Siirtymäajaksi Anniksen toiminnan onnistuneeseen uudelleenorganisointiin varataan tuleva kalenterivuosi 2020.

Asian valmistelu aloitetaan syksyn 2019 aikana kaupunginjohtajan nimeämässä ohjausryhmässä, jonka keskeiset tehtävät ovat:

  • Taata Anniksen toiminnan aktiivinen jatkuminen toiminnan uudelleenorganisoinnin ajan
  • Luoda puitteet Anniksen toiminnan jatkumiseksi vuoden 2020 jälkeen yhdistysvetoisesti
  • Saattaa valmiiksi kumppanuussopimus sekä Anniksen hallinnollinen toimintasuunnitelma ja talousarvio toukokuun 2020 loppuun mennessä.

Parhaillaan on käynnissä Anniksen vastaavan työntekijän rekrytointi. Toiminnan uudelleen organisoinnin vuoksi tehtävä täytetään määräaikaisesti vuoden 2020 loppuun asti. Rekrytoitava henkilö vastaa Anniksen toiminnasta siirtymäkauden ajan kaupungin työntekijänä, jonka jälkeen vastuu toiminnasta siirtyy yhdistyksen toiminnanjohtajalle.

Tämän hetkisen ajatuksen mukaan vuoden 2021 alusta lähtien kaupunki tukee yhdistystä vuositasolla Anniksen nykyisen nettobudjetin verran sekä tarjoamalla toiminnalle jo käytössä olevat, edelleen kaupungin omistukseen jäävät, toimitilat.

Em. järjestelyllä ei ole vaikutuksia vuoden 2020 talousarviomenettelyn suhteen, mutta Anniksen vuoden 2020 talousarviomääräraha osoitetaan KH:n käyttöön.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti aloittaa kattavan selvityksen tekemisen Kulttuuritalo Anniksen toiminnan järjestämisen vaihtoehdoista. 

Sivistyslautakunta päätti perustaa luottamushenkilöistä koostuvan ohjausryhmän ja nimesi siihen seuraavat henkilöt: Pirjo Mäki (pj), Laura Pullinen, Aila Korkeaoja, Marianne Ostamo, Jaakko Jäntti ja Mikael Ropo (varapj). Ohjausryhmä antaa toimeksiannon viranhaltijoista, työntekijöistä ja Kulttuuritalo Anniksen käyttäjistä koostuvalle asiantuntijatyöryhmälle. Ohjausryhmän lausunto Kulttuuritalo Anniksen toiminnan jatkamisesta valmistuu 31.3.2020 mennessä.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.