Sivistyslautakunta, kokous 22.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 228 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Pirjo Mäki ja Ismo Läntinen.

Pöytäkirja tarkastetaan 23.10.2019.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.