Sivistyslautakunta, kokous 22.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 233 Sivistyslautakunnan lausunto joukkoliikennejaostolle, Joukkoliikenteen lipputuotteet Porin paikallisliikenteessä 1.7.2020 alkaen 

PRIDno-2019-2429

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin alueella ajavassa paikallisliikenteessä käypien lipputuotteiden hinnat on edellisen kerran päätetty joukkoliikennelautakunnassa 7.12.2015 § 53 ja niiden kelpoisuutta on kuvailtu Porin seudun joukkoliikennesuunnitelmassa 2017-2021. Näiden lisäksi on tehty päätöksiä esimerkiksi vaihtomatkojen korvauksista liikennöitsijöille, erilaisten maksuttomiin matkoihin oikeutettujen matkustajaryhmien matkojen korvauksista ja joukkoliikenteen markkinointiin liittyvistä lipputuotekorvauksista. 

Lipputuotevalikoiman, asiakashintojen ja joukkoliikenneviranomaisen liikennöitsijöille maksamien erillisten korvausten selkeyttämiseksi on tarpeen tehdä uusi päätös, jossa määritellään lipputuotteet. Laki liikenteen palveluista 2017/320 § 154-156 mukaisesti lippu- ja maksujärjestelmissä on huomioitava mm. tunnistepohjaisuus, toisen puolesta asiointi ja yhteensopivat myyntirajapinnat. Näiden ominaisuuksien käyttöönotto nykyisiin lippujen myyntijärjestelmiin vaatii kehitystyötä ja tuo lisäkuluja liikennöitsijöille. On järkevää yhdistää tekniset muutokset ja uusi lipputuotevalikoima samaan kehityshankkeeseen.

Päätöksellä lipputuotevalikoimasta valmistaudutaan myös joukkoliikenteen kilpailutuksiin syksyllä 2019, jolloin kuvaus lipputuotteista ja niiden hinnoittelusta toimii tarjouksia jättävien liikennöitsijöiden tietolähteenä ja tarjouksen laskennan välineenä.

Lipputuotteet muualla Suomessa

Liikenne- ja viestintäviraston JUKU-palvelussa on joukkoliikenneviranomaisten toimittamaa aineistoa matkustuksesta ja lipputuotteiden hinnoittelusta eri puolella Suomea. Porin toimivaltaisen viranomaisen tunnusluvut löytyvät keskisuurten kaupunkiseutujen vertailuista. Aineisto on helppolukuinen, mutta monilla kaupunkiseuduilla on käytössä vyöhykeperusteinen lippujärjestelmä, kun taas Porissa on käytetään kilometripohjaista järjestelmää. Ero vaikeuttaa vertailua.

JUKU-palvelun verkkosivujen osoite:   https://juku.liikennevirasto.fi/#/tilastot/kaikki/KS2

Seutulippu korvataan kausilipputuotteilla

Satakunnan seutulipun käyttö päättyy nykyisin käyttöehdoin vuoden 2019 aikana. Seutulipulla on ollut mahdollista matkustaa rajattomasti seudullisessa liikenteessä ja Porin paikallisliikenteessä. Seutulippu korvataan uusilla kausilipputuotteilla niillä reiteillä, joiden kustannuksiin kunnat osallistuvat omarahoituksella yhdessä ELY:keskuksen kanssa tai kuntien keskenään järjestämänä kilpailutettuna käyttöoikeussopimusliikenteenä. Sopimuksissa määritellään kausilipputuotteiden hinnat ja kelpoisuus.

Toisen asteen opiskelijoilla säilyy mahdollisuus hankkia Matkahuollosta KELAn tukemia lipputuotteita, joita ovat 44 matkan opiskelijavuosilippu ja opiskelijaseutulippu. Opiskelija maksaa lipusta omavastuuosuuden, joka on 43€. 

Porilaisten on mahdollista käyttää yhteysväleillä Pori-Eurajoki-Rauma, Pori-Merikarvia ja Pori-Kankaanpää seutulipun korvaavaa kausilipputuotetta, joka oikeuttaa 30 päivän rajattomaan matkustukseen yhteysvälillä. Porilaisille tarkoitetun kausilipun hinta on 65€, jos käyttöalue on alle 30km Porista, ja 90€, jos käyttöalue on yli 30km Porista. Lippujen hinnoittelu noudattaa sopimusten tekohetkellä voimassa olleen seutulipun hinnoittelumallia.  

Joukkoliikennejaoston on päätettävä uusista kausilipputuotteista yhteysväleille Kokemäki - Pori ja Ulvila - Pori. Uudet kausilipputuotteet on otettava käyttöön viimeistään marraskuussa 2019, jolloin mahdollisuus ladata uusi seutulippu päättyy. Sopimusliikennöitsijät suunnittelevat uusia kausilipputuotteita kyseisille yhteysväleille, ja tuotteet tulevat päätettäväksi joukkoliikennejaostolle syksyllä 2019. Näissä lipputuotteissa harkitaan yhden asiakashinnan käyttöönottoa koko yhteysvälillä.

Nykyiset lipputuotteet Porin paikallisliikenteessä

Porin Linjat Oy:n vuoroilla on kevään 2019 aikana matkustettu eniten lipputuotteilla

 • opiskelijan ja nuorison kausilippu 30 pvä
 • sarjalippu 10 matkaa ns. Kymppikortti (n. 40% matkustuksesta älypuhelimeen ladatulla lipputuotteella)
 • aikuisten kausilippu 30 pvä
 • aikuisten kertalippu
 • Citylinjan kertalippu
 • koululippu (perusopetuslain mukainen matkaoikeus)
 • opiskelijoiden ja nuorten sarjalippu 40 matkaa

 

Käytetyimpien lipputuotteiden perusteella eniten paikallisliikenteessä matkustetaan opiskelijoille ja nuorille tarkoitetuilla lipputuotteilla. Tuotteita käyttävät yläkoululaiset (joilla ei ole oikeutta perusopetuslain mukaiseen koululippuun, eli heillä on alle 5km koulumatka), lukiolaiset, ammattikorkeakouluopiskelijat, yliopistokeskuksen opiskelijat ja Winnovan opiskelijat. Aikuisille tarkoitettu kausilippu on myös erittäin käytetty. Avoimessa joukkoliikenteessä koululipulla matkustaville peruskoululaisille on tarjolla koululipun käyttöoikeuden laajennus vapaa-ajan matkustukseen ja oma kausilipputuote, jos oikeutta koululippuun ei ole (koululainen ei käy lähikouluaan).

Lipputuotevalikoiman tarkastelussa on tutkittava myös uusia vaihtoehtoja. Tällä hetkellä Porin paikallisliikenteessä on käytössä tasahintainen kausilippu, eli joka puolelle Poria saa matkustaa 58€/42€/30,30€ hinnalla 30 päivän ajan rajattomasti. Moni kaupunki on rakentanut vyöhykepohjaisen järjestelmän, jossa kausilipun hinta nousee, mitä laajemmalla alueella matkustaja liikkuu, esim. kauppatori-Koivula -väli olisi edullisempi kuin kauppatori-Leppäkorpi. 

Kertalippujen hinnoittelussa Porissa käytetään kilometripohjaista järjestelmää, jossa matkan hinta kasvaa matkustetun matkan suhteessa. Kertaliputkin voi toteuttaa vyöhykepohjaisesti tai tasahinnalla. Citylinjan lipputuote 1,00€ on ainoa Porissa käytössä oleva tasahintainen kertalippu, joka on samanhintainen riippumatta matkustetun matkan pituudesta ja jolla ei ole vaihto-oikeutta. Syksyllä 2017 aloittaneen Citylinjan suosion myötä linjakohtainen lipputuote 1,00€ nousee käytetyimpien lipputuotteiden joukkoon.

Nykyisissä kilometripohjaisissa kertalipuissa (alin hinta 3,30€ 0-6km) on vaihto-oikeus linja-autosta toiseen, mikäli matkustaja ostaa lipun koko matkalle ensimmäisestä linja-autosta ja nousee toisen linja-auton kyytiin aikarajan puitteissa ensimmäisen lipun ostamisesta. Vaihto-oikeutta käytetään, kun matkustetaan toiselle puolelle keskustaa, tai kun matkustaja käy kertalipulla esimerkiksi ruokaostoksilla ja palaa seuraavalla vuorolla kantamusten kanssa kotiin.

Porin seudun joukkoliikennesuunnitelmassa 2017-21 oli koostettu suosituimpien lipputuotteiden käyttö. Verrattaessa vuonna 2016 koostettua aineistoa kevääseen 2019, eniten suosiota on kasvattanut kymppikortti, eniten väheni matkustaminen kertalipuilla. Joukkoliikennesuunnitelmassa esitettiin lipputuotteiden kehittämistoimenpiteinä mahdollisuutta mobiililippuun ja matkakorttien lataamiseen verkkosivujen avulla. Näistä molemmat toimenpiteet on toteutettu ja matkustajat ovat löytäneet uudet palvelut.

Uudet lipputuotteet

Lipputuotevalikoimaa on aiempina vuosina suunniteltu osin valtionavun maksatusperusteiden ohjaamana. Nykyisin ohjaavaa vaikutusta ei ole, sillä valtionavusta 70% maksetaan toimivaltaisen viranomaisalueen asukasluvun perusteella, ja 30% perustuu toimivaltaisen viranomaisen omarahoitukseen avoimen joukkoliikenteen palvelujen järjestämiseksi. Vuonna 2018 valtionapu kattoi n. 20% avoimen joukkoliikenteen ostosopimusten kuluista.

Kaikki matkustajien maksamat lipputulot ovat sopimusliikennöitsijän tuloa. Lipputuotevalikoiman suunnittelussa on tärkeää tarjota säännöllisesti matkustaville edulliset kausilipputuotteet, mutta myös mahdollistaa liikennöitsijöille kausittaisen vaihtelun ja markkinoinnin tueksi riittävä vapaus hinnoitella houkuttelevia lipputuotteita uusille ja satunnaisille matkustajille.

Moni nykyinen lipputuote on aiemmissa päätöksissä rajattu koskemaan vain Porin kaupungin asukkaita, jolloin vieraspaikkakuntalaisilla ei ole osto-oikeutta kyseiseen lipputuotteeseen. He matkustavat joko Matkahuollon tarjoamilla sarjalipputuotteilla tai kotikuntansa hinnoitteluun perustuvalla seutulipulla, vaikka matkustusalueena olisi vain Pori. Uudessa lipputuotepäätöksessä kotikuntaan perustuvastä käyttö- ja myyntiehdosta luovutaan kokonaan.

Paikallisliikenteen reittien suunnittelu nojaa nykyisellään vaihtojen tekemiseen, koska keskustan läpi matkustaessaan matkustajat vaihtavat linja-autosta toiseen kauppatorilla, Itsenäisyydenkadulla tai Mikonkadulla. Myös Tiedepuistoon on syntynyt vaihtopaikka uuden paikallisliikenteen solmukohdan myötä. Vaihto-oikeuteen on sisältynyt joukkoliikenneviranomaisen maksama korvaus, kun matkustaja on siirtynyt linja-autosta toiseen. Vaihtokorvausten maksaminen lopetetaan lipputuotevalikoimauudistuksessa.

Citylinjan 1,00€ -lipun kaltaisia linjakohtaisia hintoja on käytössä asiointi- ja kutsuliikenteessä ja palvelulinjalla. Näiden erikoislipputuotteiden hinnoittelu siirretään linjakohtaisiin sopimuksiin, joissa on tapauskohtaisesti ratkaistavissa, tarvitaanko lipputuotteissa yhteensopivuutta Porin paikallisliikenteen muuhun lippujärjestelmään. Harkinnalla ja omalla linjakohtaisella lipputuotteella on mahdollista saada ostoliikennettä täsmälliseen matkustustarpeeseen edullisemmin, kuin jos yhteensopivuutta edellytettäisiin. Hyvä esimerkki tälläisestä on Lavian asiointivuoro perjantaisin. 

Vaikutukset

Uudella päätöksellä lipputuotevalikoimasta saadaan yksi ja yhtenäinen joukkoliikenneviranomaisen määrittämä lipputuotevalikoima Porin paikallisliikenteeseen. Matkustajien kannalta lipputuotevalikoima ja uusi hinnasto antaa varmuutta joukkoliikenteen asiakashinnoista seuraaviksi vuosiksi. Uudistuksen tavoitteena on saada joukkoliikenteen käyttöön houkuttelevat lipputuotteet ja asiakashinnat.

Päätöksellä vaikutetaan joukkoliikenneviranomaisen ja paikallisliikennettä ajavien liikennöitsijöiden kuluihin ja tuloihin. Päätöksellä määritellään, missä määrin avoimen joukkoliikenteen kulut katetaan porilaisten maksamilla veroilla ja missä määrin joukkoliikenteen käyttäjät maksavat matkustuksestaan lippuina. Lipputulot ovat merkittävä tulo liikennöitsijälle, mutta ilman kaupungin talousarviosta maksettavaa liikennöintikorvausta, ei avoimen joukkoliikenteen tarjontaa olisi. Avoimen joukkoliikenteen järjestäminen on kaupungille vapaaehtoinen tehtävä, sillä vain koululaisten kuljetukset on järjestettävä perusopetuslain nojalla.

Muutokset lipputuotevalikoimassa ja asiakashinnoissa vaikuttavat nykyisin Porissa ajettavien linjojen matkustajamääriin ja kannattavuuteen. Riippumatta lipputuotevalikoiman uudistuksesta, paikallisliikenteen sopimustilannetta ja joukkoliikenteen tarjontaa tarkastellaan toteutuneen matkustuksen ja käytettävissä olevien määrärahojen mukaan. On mahdollista, että lähivuosina joukkoliikenteen sopimusten ostokorvaukset kasvavat, ja kustannusten takia tarjonnan painopisteet muuttuvat.

Ehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää, että Porin kaupungin alueella paikallisliikenteessä voimassa olevat lipputuotteet, niiden käyttöehdot ja asiakashinnat määritellään uudelleen. Vaihtomatkojen, nousukorvausten ja muiden lipputuotteisiin kytkettyjen alennusten korvaaminen liikennöitsijöille päättyy. Lipputuotteet ja hinnat astuvat voimaan nykyisten kilpailutettujen Porin paikallisliikenteen sopimusten päätyttyä 1.7.2020.

Joukkoliikennejaoston päätökseen lipputuotteista sisältyvät lipputuotteet, joille joukkoliikennejaosto päättää käyttöehdot ja hinnat, sekä määritellään lipputuotteet, jotka ovat sopimusliikennettä ajavan liikennöitsijän omia lipputuotteita ja liikennöitsijän hinnoittelemia, mutta joille joukkoliikennejaosto asettaa lipputuotteen hintaa ja matkustusaikaa rajaavia ehtoja.

Valmistelua jatketaan lipputuotevalikoimalla, joka sisältää alla luetellut päälinjat: 

 • kertalipputuotteet lapsille ja aikuisille
 • kausilipputuotteet lapsille, opiskelijoille ja aikuisille
 • linjakohtaiset lipputuotteet muusta avoimesta joukkoliikenteestä erillisiin ostoliikenteisiin
 • oikeudet maksuttomiin matkoihin, joista ei makseta erillistä korvausta liikennöitsijälle, mutta tilastointia varten matkat leimataan rahastuslaitteille
 • koululaislipputuote perusopetuslain mukaisten matkojen korvaamiseen avoimessa joukkoliikenteessä
 • ryhmälipputuote (esim. päiväkodit, koulut) matkojen korvaamiseen avoimessa joukkoliikenteessä
 • sarjalipputuotteet, jotka ovat liikennöitsijöiden omia lipputuotteita, mutta ne on hinnoiteltava vähintään 30% edullisemmaksi kuin vastaavat matkat kertalipulla ostettuna, ja sarjalipputuotteen matkustusaika on vähintään 90vrk ensimmäisestä leimauksesta
 • tarjouslipputuotteet, jotka ovat liikennöitsijöiden omia lipputuotteita ja joilla on matkustusoikeus vain lipputuotteessa määritellyllä yhteysvälillä ja aikana

 

Joukkoliikennejaosto päättää, että korvaukset liikennöitsijöille määräaikaisten kokeilujen takia saamatta jääneistä lipputuloista päättää suunnittelu- ja kehittämisyksikön päällikkö. Vastuu kirjataan ympäristö- ja lupapalvelujen toimintasääntöön sen seuraavassa päivityksessä.

Joukkoliikennejaosto päättää, että valmistelua lipputuotteista, niiden käyttöehdoista ja asiakashinnoista jatketaan

 1. pyytämällä lausuntoa sivistystoimialalta
  • koululipputuotteen käyttöehdoista ja maksettavista korvauksista
  • mahdollisesta tarpeesta ryhmälipputuotteelle, jolla päiväkotien ja koulujen ryhmät matkustavat avoimessa joukkoliikenteessä
  • näkemystä lapsiin, nuoriin ja opiskelijoihin kohdistuvista kausilipputuotteista ja kertalipuista, mm. millaiset ikärajat lipputuotteille asetetaan
 2. pyytämällä lausuntoa elinvoimayksiköltä lipputuotteiden käyttöehdoista ja hinnoittelusta Pori-strategian mukaisesti
 3. pyytämällä lausuntoja nykyistä sopimusliikennettä hoitavilta liikennöitsijöiltä, siitä
  • miten nykyinen lipputuotevalikoima toimii,
  • millaiset olisivat toimivat uudet lipputuotteet ja niiden käyttöehdot ja
  • miten joukkoliikenteen lipputuotteet hinnoitellaan asiakkaille matkustamiseen kannustaviksi
 4. pyytämällä lausuntoja Porin Yrittäjät ry:ltä ja Satakunnan kauppakamarilta lipputuotteiden vaikutuksesta
  • työvoiman saatavuuteen ja liikkuvuuteen Porissa ja Porin työssäkäyntialueella
  • asiakasvirtoihin ja asiointiin yrityksissä
 5. pyytämällä lausuntoja lipputuotteista ja niiden käyttöehdoista oppilaitoksilta, opiskelijajärjestöiltä ja nuorisovaltuustolta
 6. pyytämällä lausuntoja perusturvalta, vanhusneuvostolta ja vammaisneuvostolta

 

Joukkoliikennejaosto pyytää lausunnot osallistuvilta tahoilta 9. syyskuuta 2019 mennessä. Lausunnot toimitetaan asiatunnuksella PRIDno-2019-2429 osoitteeseen kirjaamo@pori.fi tai Porin kaupunki, PL 121, 28101 Pori.

Kaikilla muillakin tahoilla, kuten yhdistyksillä ja kuntalaisilla, on mahdollisuus osallistua valmisteluun lähettämällä kannanotto tai mielipide 9. syyskuuta mennessä.

Osallisuuden vahvistamiseksi joukkoliikennejaosto pyytää viestintäyksikköä valmistelemaan Porin osallisuusmallin mukaisia toimia lipputuotevalikoiman uudistamistyössä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

 • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin joukkoliikennejaosto (11.6.2019 §11) on pyytänyt sivistystoimialalta lausuntoa liittyen lipputuotevalikoiman uudistamiseen Porin paikallisliikenteessä:

- koululipputuotteen käyttöehdoista ja maksettavista korvauksista

- mahdollisesta tarpeesta ryhmälipputuotteelle, jolla päiväkotien ja koulujen ryhmät matkustavat avoimessa joukkoliikenteessä

- näkemystä lapsiin, nuoriin ja opiskelijoihin kohdistuvista kausilipputuotteista ja kertalipuista, mm. millaiset ikärajat tuotteille asetetaan

Sivistystoimialan näkökulmasta paras ratkaisu olisi, että neuvottelut lipputuotteista ja niiden ehdoista käytäisiin keskitetysti joukkoliikenneviranomaisen kanssa. Lipputuotteiden tulisi olla selkeitä, jolloin hallinnollinen työ vähenisi. Esimerkiksi vyöhykkeisiin perustuva hinnoittelumalli olisi toimiva. Lipputuotteiden hinnoittelun tulee olla kohtuullista ja verrokkikaupunkeihin nähden saman tasoista.

Koulujen ja päiväkotien ryhmien edullinen matkustaminen avoimessa joukkoliikenteessä on tärkeää. Opetussuunnitelmat edellyttävät yhä enemmän ympäröivän yhteiskunnan hyödyntämistä osana oppimista, joten museoihin, teattereihin, konsertteihin, urheilupaikoille ja niin edelleen kuljetaan paljon. Sivistystoimialan näkökulmasta joukkoliikenneviranomaisen neuvottelema, edullinen lipputuote olisi toivottavin. Nykyinen, vuosittaiseen kertakorvaukseen perustuva toimintamalli on epätasa-arvoinen. Joukkoliikenteen reitit ja aikataulut vaihtelevat eri osissa kaupunkia. Toiset yksiköt pystyvät hyödyntämään matkustamista hyvin, toiset eivät lainkaan. Uudessa tilanteessa kertakorvaus jyvitettäisiin yksiköille, jotka voisivat hankkia uutta lipputuotetta tai käyttää rahat tilauskuljetuksiin, mikäli avoimen joukkoliikenteen hyödyntäminen ei ole mahdollista.

Sivistystoimialan kannalta lipputuotteiden ikärajat eivät ole kynnyskysymys, mutta esimerkiksi alakoulun ja yläkoulun välinen raja eli 13 vuotta on yksi mahdollisuus lasten lipun ikärajaksi.

Lipputuotteiden tulisi olla sähköisiä ja mahdollistaa ketterät siirtymiset eri liikkumismuodoista toiseen. Esimerkiksi junaliikenteestä ja linja-autojen kaukoliikenteestä olisi hyvä päästä siirtymään jouheasti paikallisliikenteeseen. Tämä tukisi erityisesti toisen asteen ja sitä vanhempien opiskelijoiden kulkemista. Hallitusohjelmaan kirjattu oppivelvollisuusiän nostaminen 18 ikävuoteen vaikuttanee myös kunnan velvollisuuteen huolehtia toisen asteen opiskelijoiden kuljetuksista. Sivistystoimiala on tarjonnut paikallisliikenteen matkoja osana nuorisopasseja, ja tällaisen mahdollisuuden säilyminen nähdään tärkeänä.

Sivistystoimiala toivoo, että kaikille avoin joukkoliikenne on jatkossakin ensisijainen tapa hoitaa koulukuljetukset. Se on kustannustehokasta ja tukee oppilaitosten kestävän kehityksen tavoitteita. Hyvät yhteydet eri puolille kaupunkia ovat tärkeitä yhdenvertaisuuden kannalta esimerkiksi harrastuksiin kulkemiseen liittyen.

Ehdotus

Esittelijä

 • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää antaa oheisen lausunnon joukkoliikennejaostolle.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

Joukkoliikennejaosto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.