Sivistyslautakunta, kokous 2.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Juha Södergård ja Aila Korkeaoja.

Pöytäkirja tarkastetaan 4.2.2021.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Juha Södergård ja Henna Kyhä.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.