Sivistyslautakunta, kokous 2.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Kirjastopalvelujohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Viiden määräaikaisen sijaisen palkkaaminen Porin kaupunginkirjastoon, 19.01.2021

Yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 3 Urheilukeskuksen keinonurmen vuorot sekä ulkokenttien tapahtumat kesä 2021, 25.01.2021
§ 4 Monitoimikenttien vuorot kesä 2021, 25.01.2021
§ 5 Nurmikenttien vuorot kesä 2021, 25.01.2021
§ 6 Hiekkakenttien vuorot 2021, 25.01.2021

Yksikön päällikkö, opetusyksikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 9 Määräaikainen tuntiopettaja (liikunta), (PORI-03-1-21), 28.01.2021
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 7 Tutkimuslupa opinnäytetyötä varten, 26.01.2021
§ 8 Muutoksia peruskoulujen lukuvuosisuunnitelmiin, 27.01.2021
§ 10 Tutkimusluvan myöntäminen väitöskirjatutkimusta varten , 28.01.2021
§ 11 Tutkimusluvan myöntäminen opinnäytetyötä varten, 29.01.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Merkitään, että Helvi Walli ja Anni Halminen poistuivat kokouksesta kello 18:48.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.