Sivistyslautakunta, kokous 23.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 256 Irtisanoutuminen päiväkodinjohtajan virasta

PRIDno-2021-5246

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Päiväkodinjohtaja Tuija Anoschkin on irtisanonut palvelussuhteensa päättymään 30.9.2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Tuija Anoschkinille eron päiväkodinjohtajan virasta 1.10.2022 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Tuija Anoschkin, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.