Sivistyslautakunta, kokous 23.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 244 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Antti Karumäki ja Juha Kantola.

Pöytäkirja tarkastetaan 26.11.2021.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Karumäki ja Juha Kantola.

Pöytäkirja tarkastetaan 26.11.2021.

____________________

Merkitään, että tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen sivistyslautakunta kuuli yksikön päällikkö Taneli Tiirikaisen esityksen oppilaaksiotosta ja koulupiireistä.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.