Sivistyslautakunta, kokous 23.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 247 Professorintie 5 A-rakennuksen vuokraamisesta sivistystoimialan käyttöön

PRIDno-2021-5438

Valmistelija

  • Petteri Lahti, yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö, petteri.lahti@pori.fi

Perustelut

Aiemmin Koulutusyhtymä WinNovan käytössä ollut Porin kaupunkikonserniin kuuluvan kiinteistöyhtiön omistuksessa oleva Professorintie 5 A-rakennus on tällä hetkellä lähes tyhjillään. Rakennuksen liikuntasali on vuokrattu sivistystoimialan käyttöön ja sivistystoimiala vuokraa liikuntatiloja edelleen urheiluseuroille ilta- ja viikonloppukäyttöön. Koulutusyhtymä WinNova käyttää myös liikuntatiloja arkipäivisin, samoin tällä hetkellä väistötiloissa toimiva Vähärauman koulu. Sivistystoimialan, teknisen toimialan tilayksikön ja tilat omistava Kiinteistöyhtiö Porin WinNova Oy:n kesken on käyty keskustelua koko rakennuksen vuokraamisesta sivistystoimialan käyttöön. Ohessa on kuvattu perusteluja Professorintie 5 A-rakennuksen tilojen vuokraamiseksi sivistystoimialan käyttöön.

Liikuntasali

Professorintie 5:n koulusali on pinta-alaltaan yksi suurimpia sisäpalloilukäyttöön soveltuvia saleja Porissa. Parkettilattialla varustettu 864 neliömetrin suuruinen sali soveltuu sekä salibandy- että koripallokäyttöön. Tilaa käytetään myös sekä jalkapallon/futsalin että pesäpallon harjoitteluun. Erityisesti koripallo on lajina sellainen, että tietystä nuorisovaiheen juniori-ikäluokasta lähtien pelialustan tulee kilpailukäytössä olla parketti. Merkittävä osa kaupungissa pelattavista koripallo-otteluista pelataankin Professorintie 5:n salissa.

Kaupungin koulusalien vuorot jaetaan lukuisia eri lajeja edustavien urheiluseurojen kesken. Talvikauden harjoitteluolosuhteiden kysyntä on tällä hetkellä tarjontaa runsaampaa, joten Professorintie 5 A-rakennuksen sali tarvitaan jatkossakin seuratoiminnan käyttöön. Muista talvikauden sisäharjoitteluolosuhteista Karhuhallin ilta-aikojen käyttöaste on korkea ja erään yksityisen toimijan ylläpitämän harjoituspaikan käyttötarkoitus muuttui joukkuelajien käytöstä padeliin. Professorintien 5 A-rakennuksen salista on tälle talvikaudelle jaettu vuoroja Isojoenrannan Sisun (koripallo), Musan Salaman (jalkapallo/futsal), FBT Karhujen (salibandy) sekä Pesäkarhujen (pesäpallo) käyttöön. Ilman Professorintie 5 A-rakennuksen salia tilanne talvikauden harjoittelu- ja kilpailuolosuhteiden tilanne olisi kaupungissa huono. Kärsijänä tästä olisi erityisesti koripallo.

Muut toimisto- ja oheistilat

Urheiluseurojen suunnalta on tullut kyselyjä erityisesti Professorintie 5 A-rakennuksen aulatilojen yhteydessä olevan auditorion hyödyntämisestä. Auditorio on mitoitettu noin 120-130 henkilölle ja soveltuu mainiosti seuratoiminnan tarpeisiin esimerkiksi seuratoimijoiden koulutusten ja vanhempaintilaisuuksien järjestämiseen. Itse aulatila ja Professorintie 5 A-rakennuksen toimistorakennukset voitaisiin valjastaa myös seuratoiminnan käyttöön. Seuroilla on usein toimistotilatarpeita ja Professorintie 5 A-rakennus tarjoaisi paikan useammalle seuralle saman katon alta. Porin urheilutalolta löytyy tällä hetkellä seuroille vuokrattua toimistotilaa, mutta tilanne voi olla eri urheilutalon suunnitellun peruskorjauksen jälkeen. Joka tapauksessa, siinä vaiheessa, kun urheilutalon peruskorjaus toteutuu, toimistotilat ovat poissa käytöstä vähintään tuon projektin ajan. Professorintie 5 A-rakennuksen tiloja olisi mahdollista hyödyntää Yhteisötalo Otavan tapaan, kokoamalla useita urheiluseuroja samoihin tiloihin. Saman katon alla toimiminen toisi parhaimmillaan monia synergiahyötyjä esimerkiksi toimistoinfran sekä erilaisten yhteishankintojen muodossa. Samoissa tiloissa toimiminen synnyttää helposti myös toiminnallista yhteistyötä, usein myös sellaista, mitä ei ole ennalta suunniteltu. Tämän seuratoiminnan käyttöön osoitettavan kokonaisuuden mahdollinen toteuttamistapa valmistellaan erikseen, siinä vaiheessa, kun päätös tilojen vuokraamisesta on tehty.

Ruokalatila

Professorintie 5 A-rakennuksen tyhjillään oleva ruokalatila soveltuu erinomaisesti helpottamaan jo vuosia Porissa valinnutta akuuttia tilaongelmaa lasten ja nuorten bändiharrastuksen suhteen. Kevyillä ja siirrettävillä seinärakenteilla ruokalatilasta saisi vaivatta lohkottua kuusi erillistä (noin 20-25m2) treenikämppää, johon kaikkiin mahtuu harjoittelemaan 3-4 yhtyettä sekä, ilman lisärakenteita, keskelle ruokatilaa pienimuotoisen esiintymislavan mm. keikkatreeniä ja musavideokuvauksia/stream-esiintymisiä varten. Sijaintina Professorintie 5 A-rakennuksen kiinteistö on erinomainen tämänkaltaiselle toiminnalle. Välittömässä läheisyydessä ei ole asuintaloja, joten valtaosin iltapäivä-/ilta-aikaan treenikämpistä kantautuva musiikki ei häiritse ketään ja lisäksi muutaman kymmenen metrin kävelymatkan päässä sijaitsevat Winnovan/Pripolin joukkoliikennelaiturit, joten kulku julkisilla liikennevälineillä treenikämpille on varsin mutkatonta. Ruokalatilassa on myös oma sisäänkäyntinsä, joten harjoitustiloihin vodaan kulkea häiritsemättä muuta mahdollista kiinteistössä tapahtuvaa toimintaa.

Kuvatun kaltaisen bändien treenitilan järjestäminen lapsille ja nuorille olisi kaupungilta ehdottoman tärkeää, sillä kymmenen vuotta sitten Teljänkadun kerrostalojen tieltä puretulle bändikeskukselle ei ole vieläkään löytynyt korvaavia tiloja, silloisen viranhaltija- ja luottamushenkilöjohdon lupauksista huolimatta.
Porin Lasten ja Nuorten Säätiö on tehnyt päätöksen 15 000€ lahjoituksesta Porin kaupungin kulttuuriyksikölle kohdennettuna juuri lasten ja nuorten bändien harjoittelutilojen välinehankintoihin. Tuon rahasumman avulla saamme hankittua perustason välineistön jokaiseen kuuteen harjoittelutilaan.
Porin kaupungin sopimuskumppani Tukiranka ry:n organisoiman Kulttuuripaja Lumon kanssa on alustavasti sovittu yhteistyöstä Professorintie 5 A-rakennuksen ”bändikeskuksen” toiminnan suhteen mm. kulttuuripajan ohjaajaresurssien ja toimintavälineiden sijoittamisesta pysyvästi osaksi tulevan ”bändikeskuksen” toimintaa.

 

Opiskelijahuollon tilatarve

Opiskeluhuoltoa toteuttavat ammattiryhmät ovat kuraattorit, psykologit (Opetusyksikkö) ja terveydenhoitajat ja lääkärit (Perusturva). Näistä työntekijäryhmistä kuraattorien ja psykologien tarvitsemat työhuoneet ovat samanlaisia. Terveydenhoitajien työhuoneissa on oltava vesipiste, joten ne eroavat siten muista. Lääkärit eivät yleensä tarvitse työtilaa, vaan lääkärin vastaanotto tapahtuu terveydenhoitaja työtilassa.
Työtiloissa (kaikki em. työntekijäryhmät) tulisi olla tilaa noin 12 – 14 m2/työhuone, riittävä äänieristys, huoneen sisäänkäynnin lisäksi poistumistie (nk. pako-ovi) toiseen tilaan. Tavallisesti opiskeluhuollon tiloihin suunnitellaan käynti niin, että asiointi anonyymisti on mahdollista. Tiloissa tulee olla asiakas-wc :t sekä lähellä taukotila työntekijöille. Opiskeluhuollon tilojen yhteydessä olisi hyvä olla myös pieni kokoustila verkostotapaamisille.  

WinNovan suunnitelmissa, Professorintien kampusaluetta koskien, on puhuttu noin tuhannesta opiskelijasta (opetustilat ks. kartta https://www.winnova.fi/files/2080/Aluekartta_ilmakuva_web.pdf). WinNovan opetusta tulee olemaan peruskorjattavissa ilmakuvan C, B ja D rakennuksissa. Käytännössä em. lukujen valossa työhuonetilaa pitäisi varata vähintään neljälle opetusyksikön työntekijälle. Opiskeluhuollolle ollaan valmistelemassa mitoitusta, jossa kuraattorin vastuulla on 670 opiskelijaa ja psykologilla 780 opiskelijaa. Kuraattorit ja psykologit palvelevat myös muita aloja, jolloin opiskelijamäärä nousee yli tuhannen. Esimerkkinä voidaan mainita, nykyisistä tutkinnoista, lentokonemekaanikot, joilla on opetusta lentoaseman yhteydessä

WinNova ei ole toistaiseksi suunnittelussaan osoittanut, että työtiloja olisi varattu opiskeluhuollon henkilöstölle kampuksen korjattavista ja saneerattavista rakennuksista (C, B ja D).
Tulevaisuudessa työntekijät siirtyvät hyvinvointialueelle, mutta palvelu on jatkossakin tarpeellista järjestää opiskelijoiden oppimisympäristön yhteydessä. Tulevaisuudessa lienee mahdollista, että opiskeluhuollon työtiloista saadaan vuokratuottoa hyvinvointialueen järjestäessä palvelut.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää puoltaa Professorintie 5 A:n kiinteistön siirtämistä sivistystoimialan käyttöön em. käyttösuunnitelman mukaisesti ja lähettää asian teknisen lautakunnan käsiteltäväksi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Tekninen lautakunta

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.