Sivistyslautakunta, kokous 23.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Irtisanoutuminen erityisopettajan virasta (4089)

PRIDno-2019-2058

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

[peitetty] irtisanoutumisilmoitus perusopetuksen erityisopettajan virasta (4089) 2.5.2019.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää [peitetty] eron Porin kaupungin perusopetuksen erityisopettajan virasta (4089) 3.5.2019 alkaen.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

[peitetty], Itä-Porin yhtenäiskoulu, KuntaPro Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.