Sivistyslautakunta, kokous 23.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Irtisanoutuminen perusopetuksen lehtorin virasta (2233)

PRIDno-2019-2196

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

[peitetty] irtisanoutumisilmoitus perusopetuksen lehtorin virasta (2233) 5.8.2019.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää [peitetty] eron Porin kaupungin perusopetuksen lehtorin virasta (2233) 6.8.2019 alkaen. 

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

[peitetty], Länsi-Porin koulu, KuntaPro Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.