Sivistyslautakunta, kokous 23.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Pirjo Mäki ja Mikael Ropo.

Pöytäkirja tarkastetaan 24.4.2019.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.