Sivistyslautakunta, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 219 Irtisanoutuminen erityisluokanopettajan virasta 4077

PRIDno-2019-4100

Valmistelija

  • Inka Keskitalo, inka.keskitalo@pori.fi

Perustelut

[peitetty] irtisanoutumisilmoitus erityisluokanopettajan virasta (4077) 20.9.2019.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää  [peitetty] eron Porin kaupungin erityisluokanopettajan virasta (4077) 21.9.2019 alkaen.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

[peitetty], Tuulikellon koulu, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.