Sivistyslautakunta, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 226 Kokouksen puheenjohtajan valinta (lisäpykälä)

Perustelut

.

Ehdotus

Valitaan kokoksen puheenjohtajaksi Martti Lundén.

Päätös

Sivistyslautakunta valitsi kokouksen puheenjohtajaksi Martti Lundénin puheenjohtaja Antti Vuolanteen poistuessa kokouksesta klo 17.52.

Kokouskäsittely

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti valita kokousken puheenjohtajaksi Martti Lundènin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.