Sivistyslautakunta, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 218 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jaakko Jäntti ja Mikael Ropo.

Pöytäkirja tarkastetaan 25.9.2019.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jarno Valtonen ja Mikael Ropo.

Pöytäkirja tarkastetaan 25.9.2019.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.