Sivistyslautakunta, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 221 Sivistystoimialan talous- ja henkilöstöraportti elokuu

PRIDno-2019-4430

Valmistelija

  • Martti Kujanpää, talouspäällikkö, sivistystoimiala, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Toimintatuotot ovat toteutuneet edelleen positiivisesti, joskin kertymät ovat vuoden mittaan tasaantuneet. Elokuun toteuma-% on 76,2 talousarviosta (63,0 v. 2018). Kasvua on viime vuoteen 14,2 %.  Erityisesti hanketuotot ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna. Myös muut tuotot ovat toteutuneet arvioidusti. Harjoitusjäähallin tukirakenteiden remontin vuoksi hallin käyttömaksuja jää toteutumatta elo-syyskuun aikana. Talousennusteessa ne on otettu huomioon. Toimintatuotot tulevat toteutumaan talousarviota paremmin.

Toimintakulut ovat laskeneet kokonaisuudessaan 5,1 % , toteuma-% on 66,0 (66,2 v. 2018). Henkilöstökulut ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna 2,1 %. Palvelujen ostot ovat toteutuneet suunnitellusti. Kasvua viime vuoteen on 0,1 %. Osa elokuulle kaavailluista menoista kirjautuu syyskuulle. Tarvikeostot ovat vähentyneet viime vuoteen 28,1% johtuen kiinteistöjen sähkö-, lämmitys- ja vesimaksujen siirrosta tekniselle toimialalle. Avustusten osalta kasvua on 1,5 %. Muut toimintakulut ovat vähentyneet 93,9 % johtuen ulkoisten toimitilavuokrien siirrosta tekniselle toimialalle. 

Nettomenot ovat laskeneet viime vuoteen verrattuna 7,1 %, toteuma-% on 64,9 (66,6 v. 2018). Talousraportin perusteella taloustilanne on hieman kohentunut, ja ennusteen mukaan talousarviomäärärahojen ylitys olisi vajaa 0,1 M€.  Syyskuussa tulevat maksuun lukuvuoden 2019-20 tuntikehyksen mukaiset tunnit elo-syyskuun osalta, mikä lisää henkilöstökuluja. Muutenkin kulut kasvavat, kun syksyn toiminta lähtee yksiköissä täydessä laajuudessa käyntiin. Taloustilanteen vuoksi yksiköille on annettu ohje säästäväisyyteen ja harkintaan hankintojen tekemisessä loppuvuoden aikana. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää merkitä elokuun talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.