Sivistyslautakunta, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 223 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

  • Aluehallintoviraston päätös hallintokantelusta oheismateriaalina (ei julkisuuteen), PRIDno-2019-3614

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Kokouskäsittely

Nuorisovaltuuston edustaja Anni Halminen poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi 17.03 -17.09.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.