Sivistyslautakunta, kokous 25.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sinikka Alenius ja Henna Kyhä.

Pöytäkirja tarkastetaan 28.2.2020.

Päätös

Päätösesityksen mukaan


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.