Sivistyslautakunta, kokous 25.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 151 Irtisanoutuminen erityisluokanopettajan virasta

PRIDno-2021-2185

Valmistelija

  • Inka Keskitalo, inka.keskitalo@pori.fi

Perustelut

Marianne Lehtimäen irtisanoutuminen Myötätuulen koulun erityisluokanopettajan virasta (4029) 31.7.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Marianne Lehtimäelle eron Myötätuulen koulun erityisluokanopettajan virasta (4029) 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Marianne Lehtimäki, Myötätuulen koulu, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.