Sivistyslautakunta, kokous 25.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 149 Irtisanoutuminen lukion vararehtorin virasta

PRIDno-2021-2138

Valmistelija

  • Inka Keskitalo, inka.keskitalo@pori.fi

Perustelut

Katri Ylitalon irtisanoutuminen lukion apulaisrehtorin virasta (5107) 30.9.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Katri Ylitalolle eron lukion apulaisrehtorin virasta (5107) 1.10.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Katri Ylitalo, Porin suomalaisen yhteislyseon lukio, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.