Sivistyslautakunta, kokous 25.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 148 Irtisanoutuminen luokanopettajan virasta

PRIDno-2021-2137

Valmistelija

  • Inka Keskitalo, inka.keskitalo@pori.fi

Perustelut

Juha Santalan irtisanoutuminen luokanopettajan  virasta (0266) 31.8.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Juha Santalalle eron perusopetuksen luokanopettajan virasta (0266) 1.9.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Juha Santala, Väinölän koulu, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.