Sivistyslautakunta, kokous 25.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 147 Irtisanoutuminen päätoimisen tuntiopettajan virasta

PRIDno-2021-2136

Valmistelija

  • Inka Keskitalo, inka.keskitalo@pori.fi

Perustelut

Sari Hiltusen irtisanoutuminen päätoimisen tuntiopettajan virasta (T11) 31.7.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Sari Hiltuselle eron perusopetuksen päätoimisen tuntiopettajan virasta (T11) 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sari Hiltunen, Kuninkaanhaan koulu, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.