Sivistyslautakunta, kokous 25.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 150 Irtisanoutuminen perusopetuksen rehtorin virasta

PRIDno-2021-2228

Valmistelija

  • Inka Keskitalo, inka.keskitalo@pori.fi

Perustelut

Janne Hakoniemen irtisanoutuminen perusopetuksen rehtorin  virasta (2266) 31.7.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Janne Hakoniemelle eron perusopetuksen rehtorin  virasta (2266) 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Janne Hakoniemi, Noormarkun yhtenäiskoulu, Sarastia OY

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.