Sivistyslautakunta, kokous 25.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 143 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Henna Kyhä ja Laura Pullinen.

Pöytäkirja tarkastetaan 26.5.2021.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Henna Kyhä ja Jaakko Jäntti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.