Sivistyslautakunta, kokous 25.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 144 Sivistyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen: Urheilukeskuksen koripallokentän ja sen välittömän ympäristön päivittäminen viihtyisäksi, turvalliseksi sekä monipuoliseksi omaehtoisen palloiluliikunnan alueeksi

PRIDno-2021-1402

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Ismo Läntinen jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

Urheilukeskuksen alueella Urheilutien varrella sijaitsee kenttäalue, joka sisältää koripallo- että lentopallokentän. Kenttiä käyttävät vapaa-aikana useat eri-ikäiset käyttäjät ja ne toimivat myös urheiluseurojen oheisharjoittelun paikkoina. Alue on nyt pahasti villiintynyt ja huonosti hoidettu, puustoalue on vallannut mm. lentopallokentän. Puut rajoittavat ja vaikeuttavat kentän turvallista käyttämistä. Koripallokentän kohdalla ei ole myöskään aitoja turvaamassa ohikulkevaa liikennettä ja myös kenttää käyttävät voivat joutua moniin erilaisiin vaaratilanteisiin vilkkaasta liikenteestä johtuen. Kentän laidalle pysäköidään autoja ja se yhdessä lähellä olevan linja-autopysäkin kanssa aiheuttaa myös lisää riskitekijöitä. Alue on kaiken kaikkiaan merkittävä osa porilaista harjoittelukulttuuria, joka ansaitsee pikaisen päivityksen ja huomion. Ehdotan, että alue päivitetään ja osaltaan aidataan sekä tehdään turvalliseksi niin ohikulkeville kuin aluetta käyttäville harrastajille.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valtuuston päätösten täytäntöönpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Petteri Lahti, yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö, petteri.lahti@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Ismo Läntinen on jättänyt valtuustoaloitteen KV 22.3.2021 §66 Urheilukeskuksen koripallokentän ja sen välittömän ympäristön päivittäminen viihtyisäksi, turvalliseksi sekä monipuoliseksi omaehtoisen palloiluliikunnan alueeksi:

"Urheilukeskuksen alueella Urheilutien varrella sijaitsee kenttäalue, joka sisältää koripallo- että lentopallokentän. Kenttiä käyttävät vapaa-aikana useat eri-ikäiset käyttäjät ja ne toimivat myös urheiluseurojen oheisharjoittelun paikkoina. Alue on nyt pahasti villiintynyt ja huonosti hoidettu, puustoalue on vallannut mm. lentopallokentän. Puut rajoittavat ja vaikeuttavat kentän turvallista käyttämistä. Koripallokentän kohdalla ei ole myöskään aitoja turvaamassa ohikulkevaa liikennettä ja myös kenttää käyttävät voivat joutua moniin erilaisiin vaaratilanteisiin vilkkaasta liikenteestä johtuen. Kentän laidalle pysäköidään autoja ja se yhdessä lähellä olevan linja-autopysäkin kanssa aiheuttaa myös lisää riskitekijöitä. Alue on kaiken kaikkiaan merkittävä osa porilaista harjoittelukulttuuria, joka ansaitsee pikaisen päivityksen ja huomion. Ehdotan, että alue päivitetään ja osaltaan aidataan sekä tehdään turvalliseksi niin ohikulkeville kuin aluetta käyttäville harrastajille."

Kaupunginhallitus on pyytänyt asiasta sivistystoimialan lausuntoa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon aloitteeseen:

Urheilukeskuksen suosittu, kestopäällysteinen koripallokenttä sijaitsee vilkkaan Urheilutien varrella. Urheilutien ja koripallokentän väliin rakennettiin noin vuosi sitten kevyen liikenteen väylä ja kentän kohdalla sijaitsee myös linja-autopysäkki, joten alueella on runsaasti liikennettä. Koripallokentän läheisyydessä sijaitsee myös lentopallokenttä, joka on kuitenkin jonkin verran koripallokenttää kauempana kevyen liikenteen väylästä ja Urheilutiestä.

Porin urheilukeskuksen alueesta laadittiin kattava yleissuunnitelma, jossa on luotu suuntaviivat urheilukeskuksen alueen kehittämiselle. Yleissuunnitelma hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 17.3.2020. Urheilukeskuksen yleissuunnitelmassa koripallokenttä on sijoitettu Porin stadionin itäiselle sivustalle suunnitellulle street- tai katulajeille suunnatulle alueelle. Katulajialueelle on kaavailtu koripallon ja lentopallon lisäksi puitteita muun muassa rullalautailuun, skuuttaukseen ja parkouriin sekä pump track-rataa. Stadionin itäpuolella olevalla alueella autoliikennettä on huomattavasti vähemmän, kuin Urheilutien varrella ja alue on ylipäätään varsin vähäisellä käytöllä, joten monipuolinen katulajialue luo turvalliset puitteet katulajien omatoimiseen harrastamiseen ja täydentää osaltaan urheilukeskuksen alueen sekä ohjattuun että omaehtoiseen liikkumiseen kannustavaa ympäristöä. Katulajit ovat luonteeltaan leimallisesti omaehtoisesti tapahtuvaa liikkumista ja liikkumiseen kannustavilla, saavutettavilla olosuhteilla on suuri merkitys liikkumisen linkittymisessä eri ikäisten kaupunkilaisten arkeen.

Urheilukeskuksen alueen kehittäminen pohjautuu hyväksyttyyn yleissuunnitelmaan, joten nykyisten koripallo- ja lentopallokenttien sekä niitä ympäröivän alueen parantamiseksi ei ole suunnitteilla merkittäviä toimenpiteitä. Alueen siisteyteen on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota, jotta jo ennestään vetovoimainen pelialue pysyy houkuttelevana jatkossakin. Kyseessä olevalle alueelle on yleissuunnitelmassa esitetty fysiikkaharjoitteluun tarkoitettua esterataa, oheisharjoittelupaikkaa sekä pulkkamäkeä.

Ulkokoripalloilu on lisännyt suosiotaan erityisesti nyt koronapandemian aikana. Urheilukeskuksen koripallokenttä on aktiivisessa, erityisesti omaehtoisen liikkumisen käytössä ja sen turvallisuuteen on syytä panostaa. Koripallokentän ympärille tulee rakentaa aita turvallisuuden parantamiseksi, jotta pallot pysyvät pelialueella eikä pelaajien tarvitse juosta niiden perässä kevyen liikenteen väylälle ja Urheilutielle. Koripallo- ja lentopallokenttien alueen kasvillisuutta tulee siistiä ja koko alueen yleiseen siisteyteen kiinnittää muutenkin huomioita. 

Stadionin itäpuolelle suunnitellun katulajialueen toteuttaminen ei ole ohjelmassa vielä tällä hetkellä, mutta katukoriksen olosuhteisiin on tulossa parannusta jo tulevana kesänä. Kaupunginhallituksen myöntämällä Rakkaudella porilaisille-hyvinvointirahalla toteutetaan katukoriskenttiä Kirjurinluodon areenan alueelle. Hyvinvointirahahankkeesta vastaa koripalloseura Isojoenrannan Sisu ry, mutta kaupunki ohjaa hankkeen toteuttamista esimerkiksi sijainnin ja turvallisuusvaatimusten osalta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkitään, että Helvi Walli saapui kokoukseen tämän asiakohdan käsittelyn aikana kello 16.37.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Tarja Koskela

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.