Sivistyslautakunta, kokous 25.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 Sivistyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen: Päiväkoti Kaanaan entisen koulun tontille

PRIDno-2021-2027

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Arto Nurmi ensimmäisenä allekirjoittajana jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

Aloitteella halutaan selvitettäväksi päiväkodin toteuttaminen Kaanaan kaupunginosan entisen ja jo puretun koulun tontille Juhanintien varrelle.  Tontti on hyvin keskeisellä paikalla alueella.  Tälle tontille sopisi hyvin uusi päiväkoti.  Kaanaan alueella Yyterin kupeessa on melko paljon omakoti- ja kerrostaloasutusta.  Alueella asuu ja sinne myös muuttaa lapsiperheitä.  Porin kaupunki on lisäksi kaavoittanut alueelle omakotitontteja.  Uuden alueen tonttihinnat ovat korkealle tasolle hinnoiteltuja.  Alueen vetovoimaisuuden kehittämiseksi alueen kunnallisia palveluita tulisi parantaa.

Kaanaan alueelta on aikoinaan lakkautettu edellä mainittu koulu. Lisäksi alueelta on lopetettu terveyspalvelut, kirjasto ja päiväkoti.  Aluetta palveli Mäntyluodon koulu ja päiväkoti, jotka sittemmin on myös lakkautettu huolimatta lähes 80 oppilaan koostaan ja koulu- sekä päiväkotipalvelut ovat siirtyneet Pihlavaan Meri-Porin yhtenäiskouluun.  Alueen lähistöltä on jo aiemmin lopetettu myös Yyterin koulu.   Meri-Porin yhtenäiskouluun kuljetaan pääsääntöisesti linja-autokuljetuksin.

Porissa on kouluverkkoratkaisujen yhteydessä esitetty eräille alueille päiväkotia (mm. Reposaari sekä Ahlainen) jossa toimisi 1-2 luokat.  Tällaisen ratkaisun soveltuminen päiväkodin yhteyteen Kaanaassa tulisi myös selvittää. Erityisesti pienten lasten ollessa kyseessä on ovat lyhyet koulumatkat tärkeitä.  Kaanaan alue on yhdessä Yyterin ja Levon alueen kanssa hyvin yhteneväinen, eikä  Mäntyluodon/Uniluodon asuinalueellekaan kovin pitkä matka tule.

Rakennus voisi hyvin olla yksikerroksinen ja ns. tavallisen muotoinen (esim. suorakaide) harjakattoinen ja puurunkoinen rakennus, mikä sopisi hyvin alueen ilmeeseen.  Isot päiväkodit ja koulut tarvitsevat vankat ja kalliit rakenteet sekä ovat myös vaativampia arkkitehtuurisen suunnittelun osalta.    Porin asuntomessualueelle haluttiin, suunniteltiin ja saatiin päiväkoti, vaikka alueen lapsiluvusta ei sinänsä voinut olla tietoa ennen alueen rakentumista.  Mikäli halua on, tällaisia ratkaisuja saadaan kyllä aikaan ja toteutettua.

Liite: Karttakuva

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Ritva Välimäki, yksikön päällikkö, varhaiskasvatusyksikkö, ritva.valimaki@pori.fi

Perustelut

Aikaisempi käsittely: valtuusto 26.4.2021

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 3.5.2021 § 336  päättänyt pyytää otsikon valtuustoaloitteesta sivistyslautakunnan lausunnon 31.5.2021 mennessä.

Valtuutettu Arto Nurmi ensimmäisenä allekirjoittajana on jättänyt seuraavan valtuustoaloitteen:


Aloitteella halutaan selvitettäväksi päiväkodin toteuttaminen Kaanaan kaupunginosan entisen ja jo puretun koulun tontille Juhanintien varrelle.  Tontti on hyvin keskeisellä paikalla alueella.  Tälle tontille sopisi hyvin uusi päiväkoti.  Kaanaan alueella Yyterin kupeessa on melko paljon omakoti-​ja kerrostaloasutusta.  Alueella asuu ja sinne myös muuttaa lapsiperheitä.  Porin kaupunki on lisäksi kaavoittanut alueelle
omakotitontteja.  Uuden alueen tonttihinnat ovat korkealle tasolle hinnoiteltuja.  Alueen vetovoimaisuuden kehittämiseksi alueen kunnallisia palveluita tulisi parantaa.

Kaanaan alueelta on aikoinaan lakkautettu edellä mainittu koulu. Lisäksi alueelta on lopetettu terveyspalvelut,​kirjasto ja päiväkoti.  Aluetta palveli Mäntyluodon koulu ja päiväkoti,​jotka sittemmin on myös lakkautettu huolimatta lähes 80 oppilaan koostaanja koulu-​sekä päiväkotipalvelut ovat siirtyneet Pihlavaan Meri-​Porin yhtenäiskouluun.  Alueen lähistöltä on jo aiemmin lopetettu myös Yyterin koulu.   Meri-​Porin yhtenäiskouluun kuljetaan pääsääntöisesti linja-​autokuljetuksin.


Porissa on kouluverkkoratkaisujen yhteydessä esitetty eräille alueille päiväkotia (mm. Reposaari sekä Ahlainen) jossa toimisi 1-​2luokat.  Tällaisen ratkaisun soveltuminen päiväkodin yhteyteen Kaanaassa tulisi myös selvittää. Erityisesti pienten lasten ollessa kyseessä on ovat lyhyet koulumatkat tärkeitä.  Kaanaan alue on yhdessä Yyterin ja Levon alueen kanssa hyvin yhteneväinen,​eikä  Mäntyluodon/Uniluodon
asuinalueellekaan kovin pitkä matka tule.


Rakennus voisi hyvin olla yksikerroksinen ja ns. tavallisen muotoinen (esim.suorakaide) harjakattoinen ja puurunkoinen rakennus,​mikä sopisi hyvin alueen ilmeeseen.  Isot päiväkodit ja koulut tarvitsevat vankat ja kalliit rakenteet sekä ovat myös vaativampia arkkitehtuurisen suunnittelun osalta. Porin asuntomessualueelle haluttiin, ​suunniteltiin ja saatiin päiväkoti,​vaikka alueen lapsiluvusta ei sinänsä voinut olla tietoa ennen alueen rakentumista.  Mikäli halua on,​tällaisia ratkaisuja saadaan kyllä aikaan ja toteutettua.

Sivistyslautakunta lausuu seuraavaa:

Palveluverkkoselvityksessä (2019) kuvattiin kattavasti sivistystoimialan päiväkoti- ja kouluverkon nykytilanne sekä esitettiin alueittain vaihtoehtoja palveluverkon kehittämiseksi. Sivistystoimi teki kiinteää yhteistyötä teknisen toimialan kanssa. Kiinteistöjen kuntotiedot, investointitarpeet ja käyttömenotiedot antoivat hyvän pohjan vaihtoehtojen tarkastelulle. Vaihtoehtojen vaikutusten pohdintaa eri näkökulmista tehtiin kattavasti. Selvityksessä analysoitiin väestö- ja lapsimäärien kehitystä ja sen yhteyttä palveluverkkoon.  Palveluverkkoselvitys huomioi myös väestömuutokset.

Meri-Porissa toimii nyt neljä päiväkotia, Päiväkodit: Enäjärvi, Onnenkivi, Pihlajanmarja ja Reposaari. Porin palveluverkkouudistus 2020 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 15.6.2020. Meri-Porin osalta päätettiin, että KOy Porin päiväkodit rakentaa uuden 120 paikkaisen päiväkodin Pihlavan koulun tontille ja että Onnenkiven ja Pihlajanmarjan päiväkodit suljetaan uuden päiväkodin valmistuttua. Uuden päiväkodin rakentaminen on aloitettu, kahdesta vanhasta päiväkodista luovutaan syksyllä 2022.

Meri-Porin alueen varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä on laskenut vuosittain. Vuoden 2019 lopussa päiväkodeissa oli lapsia 222, huhtikuussa 2021 määrä oli 192. Meri-Porissa ei ole tarvetta uudelle päiväkodille.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta antaa oheisen lausunnon valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Tarja Koskela

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.