Sivistyslautakunta, kokous 25.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 152 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 55 Koulusalien vuorot 2021-2022, 17.05.2021

Yksikön päällikkö, opetusyksikkö
Hankintapäätös:
§ 51 Perusopetuksen ohjausprosessin hankkiminen, 20.05.2021

Yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, sivistystoimiala
Henkilöstöpäätös:
§ 20 Oman auton käyttöoikeus, 06.05.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.