Sivistyslautakunta, kokous 25.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 193 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Pirjo Mäki ja Ismo Läntinen.

Pöytäkirja tarkastetaan 28.8.2020.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Ismo Läntinen ja Johanna Rantanen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.