Sivistyslautakunta, kokous 25.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 201 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Toimialajohtaja, sivistystoimiala
Hankintapäätös:
§ 24 Satakunnan Museon kahvilayrittäjän valinta, 10.08.2020

Yksikön päällikkö, opetusyksikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 85 Ma. 3 erityisluokanopettajaa PORI-03-119-20, 11.08.2020
§ 86 Määräaikainen erityisopettaja PORI-03-122-20, 11.08.2020
§ 87 Määräaikainen päätoiminen tuntiopettaja (musiikki) PORI-03-118-20, 11.08.2020
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 102 Lukiokoulutuksen poikkeukselliset opetusjärjestelyt, 19.08.2020

Yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, sivistystoimiala
Henkilöstöpäätös:
§ 3 TS:n henkilökohtainen lisä, 11.08.2020
§ 4 TS:n henkilökohtainen lisä, 11.08.2020
§ 5 TS:n henkilökohtainen lisä, 11.08.2020
§ 6 TS:n henkilökohtainen lisä, 11.08.2020
§ 7 Oman auton käyttöoikeus, 13.08.2020
§ 8 Oman auton käyttöoikeus, 14.08.2020
§ 9 Oman auton käyttöoikeus, 14.08.2020
§ 10 Oman auton käyttöoikeus, 18.08.2020
§ 11 Sivutoimi-ilmoitus, 18.08.2020
§ 12 Sivutoimi-ilmoitus, 19.08.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.