Sivistyslautakunta, kokous 2.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 156 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sinikka Alenius ja Aila Korkeaoja.

Pöytäkirja tarkastetaan 5.6.2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.