Sivistyslautakunta, kokous 2.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 160 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Kirjastopalvelujohtaja
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 5 Aukioloajasta päättäminen, tilapäinen poikkeama, Ruosniemen kirjasto, 26.05.2020

Toimialajohtaja, sivistystoimiala
Henkilöstöpäätös:
§ 17 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen, 18.05.2020
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 18 Maksuhuojennuksen myöntäminen, 25.05.2020
§ 19 Maksuhuojennuksen myöntäminen, 25.05.2020

Yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö
§ 31 Meri-Porin uimahallin vuorot 1.9.2020-30.4.2021, 08.05.2020

Yksikön päällikkö, opetusyksikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 64 Määräaikainen erityisopettaja PORI-03-107-20, 18.05.2020
§ 65 Määräaikainen päätoiminen tuntiopettaja (matematiikka) PORI-03-108-20, 18.05.2020
§ 66 Määräaikainen päätoiminen tuntiopettaja (luokanopetus) PORI-03-99-20, 18.05.2020
§ 67 Määräaikainen lukion lehtori (suomen kieli ja kirjallisuus ja suomi toisena kielenä) PORI-03-86-20, 18.05.2020
§ 69 Koulunkäynninohjaajan toimipaikan siirtäminen, 28.05.2020
§ 70 Koulunkäynninohjaajan toimipaikan siirtäminen, 28.05.2020
§ 71 Koulunkäynninohjaajan toimipaikan siirtäminen, 28.05.2020

Yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, sivistystoimiala
§ 2 Sivutoimi-ilmoituksen hyväksyminen, 19.05.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Merkitään, että Anni Halminen poistui tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.