Sivistyslautakunta, kokous 26.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Toimialajohtaja, sivistystoimiala
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 2 Sivistystoimialan esimiespäivät 7.-8.3.2019, 22.02.2019

Yksikön päällikkö, opetusyksikkö
§ 14 Tutkimusluvan myöntäminen, 10.02.2019
§ 15 tutkimuslupa opinnäytetyötä varten, 10.02.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.