Sivistyslautakunta, kokous 26.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sinikka Alenius ja Pirjo Mäki.

Pöytäkirja tarkastetaan 27.3.2019.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sinikka Alenius ja Jaakko Jäntti.

Pöytäkirja tarkastetaan 27.3.2019.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.