Sivistyslautakunta, kokous 26.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Sivistystoimialan lausunto valtuustoaloitteeseen, Maksuton leikkipuistoruokailu kesälomakaudeksi Poriin

PRIDno-2019-700

Valmistelija

 • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt aloitteesta sivistystoimialan lausunnon 29.3.2019 mennessä.

Ote kaupunginvaltuuston pöytäkirjasta 10.12.2018 § 154:

”Valtuutettu Rami Virtanen jätti puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

Porissa asuvista 0-16 vuotiaista lapsista elää n. 13 % pienituloisuuden piirissä.

Koulujen ja päiväkotien sulkeminen kesälomakaudella voi aiheuttaa lapsiperheissä ylimääräistä huolta päivittäisen lämpimän kouluaterian poisjäännin vuoksi. Perheiden erilaiset taloudelliset ja sosiaaliset ongelmat huomioon ottaen päivittäinen puistoissa 0-16 vuotiaille lapsille tarjottu ilmainen soppa-ateria tarjoaisi tervetullutta hengähdystaukoa taloudellisista ongelmista, sekä toisi perheille positiivista yhteisesti vietettyä aikaa.

Paikoiksi tulisi valita erityisesti kaupunginosat, joissa on runsaasti lapsiperheitä ja työttömyyttä. Leikkipuistoruokailu toimii jo Helsingissä ja Keravalla ja on ollut paikkakunnilla suosittua, sekä taloudellisesti kohtuuhintaista. Toimintaa on myös harjoitettu yhteistyössä eri lapsijärjestöjen kanssa.

Porin kaupungin hallintosäännön 121 §:n suomin oikeuksin esitän, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuutta ruokailuun ja alkaa kartoittaa mahdollisia yhteistyöjärjestöjä."

Ehdotus

Esittelijä

 • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistystoimialan lausunto:

Sivistystoimiala on vienyt valtuustoaloitteen käsiteltäväksi Porin Kaupungin lasten- ja nuorten hyvinvointityön ohjausryhmään 25.1.2019 sekä keskustellut aloitteesta Porin perusturvan ja Porin palveluliikelaitoksen edustajien kanssa. Sivistystoimialan omat koulukuraattorit ovat myös eri kokoonpanoissa pohtineet asiaa. Lisäksi on selvitetty käytänteitä muissa kaupungeissa.  Sivistystoimiala katsoo, ettei se varsinaisesti ole oikea toimija leikkipuistoruokailun järjestämisessä, mutta selvittää ja koordinoi asiaa mielellään. Sivistystoimialan talousarviossa ei ole varauduttu uusiin tehtäviin, kuten kesäruokailutoimintaan. 

Lasten ja nuorten hyvinvointityön ohjausryhmä piti aloitetta hyvänä. Asiasta käytiin paljon keskustelua ja ehdotettiin, että ruokailua kokeiltaisiin Yhteisökeskuksen tiloissa kesällä 2019 ja saatujen kokemusten perusteella suunniteltaisiin toimintaa seuraaville vuosille. Kokeilu toteutettaisiin seuraavasti

 • Yhteisökeskus tarjoaa tilat ruuan valmistukseen ja ruokailuun sekä ruokailuvälineet ruokailijoiden käyttöön. Muista kaupungeista poiketen Porissa ruokailijat siis eivät tarvitse omia ruokailuvälineitä.
 • Yhteisökeskus anoo kustannuksia varten 20 000 euroa kesäksi 2019 ensisijaisesti kaupungin hyvinvointirahasta. Jos rahoitus hyvinvointirahasta ei onnistu, tulee rahoitus varmistaa muutoin. Kustannusarvio sisältää raaka-aineiden ja yhden työntekijän kustannuksia.
 • Kohderyhmänä ovat 7-18 vuotiaat porilaiset. Heitä on Porissa noin 10200. Heistä noin 65% asuu alle kuuden kilometrin päässä Yhteisökeskuksesta (Otavankatu 5). Saavutettavuuden näkökulmasta kesäruokailukokeilun toteuttaminen yhteisökeskuksessa on siis perusteltua.
 • Pelkän ruuan jakamisen asemesta yhteisökeskuksessa ruokaa voitaisiin valmistaa yhdessä, tarjolla olisi mahdollisuuksia oleskella ja harrastaa yhteisökeskuksen tiloissa, sekä henkilökuntaa ja eri järjestöjen edustajia tavattavissa.
 • Alustavan suunnitelman mukaan varaudutaan noin 50 ruokailijaan päivittäin. Yhteisökeskus on ketterä toimija, ja konseptia voidaan nopeallakin aikataululla muuttaa vastaamaan tarvetta (ruokailijoiden määrä ja ruokailupaikka.)

Sosiaalityön näkökulmasta lapsiperheiden pienituloisuusaste on satakunnassa vuonna 2017 ollut 12,4%. Tilanne on pysynyt lähes samana aiempina parina vuotena. Asukastuvilla (Pormestarinluodossa, Sampolassa ja Pihlavassa) jaetaan kouluvuoden aikana ylijäämäruokaa. Lapsiperheiden osuus on ollut jokaisella tuvalla vähäistä ja osallistuminen satunnaista.  Toimeentulotukea saavia lapsiperheitä oli loppuvuodesta 2018 Satakunnassa yhteensä 605. Näistä 222 perhettä oli kahden vanhemman talouksia ja 383 yhden aikuisen talouksia. Lapsiperheköyhyyttä on ja se koskettaa etenkin yksinhuoltajaperheitä. Osa perheistä voi olla ympäri vuoden ruoka-avun tarpeessa. Koulujen loma-aikoina säännöllinen ja terveellinen ruokailu ei kaikkien lasten ja nuorten kohdalla toteudu. Arvio perheiden määristä on luultavammin joitakin kymmeniä perheitä, ei satoja tai edes sataa.

Porin palveluliikelaitoksella olisi mahdollisuus toteuttaa kesäruokailutoimintaa. Tarkkojen kustannusten selvittämiseksi ja työntekijöiden lomien suunnittelemiseksi Palveluliikelaitos kannattaa suunniteltua kokeilua Yhteisökeskuksessa kesällä 2019, minkä perusteella voidaan tehdä tarvittavia laskelmia ja suunnitelmia tulevia vuosia varten. Palveluliikelaitoksella olisi periaatteellinen valmius toimittaa ruokaa jakelupisteisiin seuraavin ehdoin

 • PPL toimittaa ruuan jakelupisteeseen muttei jaa sitä. Ruoka tulee jakaa 30 minuutin kuluessa, jotta hygieniasäädökset täyttyvät.
 • Ruokailijoilla tulee olla omat lautaset ja muut ruokailuvälineet.
 • Hinta sisältää pääsääntöisesti keittoruoan, näkkileivän ja levitteen. Ruokajuomana on vesi tai mahdollisesti myös mehu. Erityisruokavalioita ei toteuteta.
 • Hinta (sisältää ruuan ja kuljetuksen, ei ruuan jakamista tai ruokailulautasia ja -välineitä):
  • Yksi jakelupiste keskustassa, 50-100 annosta/päivä: 2,80 €/hlö, 44 päivän kustannus 6160-12320 €
  • Keskustan lisäksi esim. 50 annosta/päivä Pihlavassa: 3,50 €/hlö, 44 päivän kustannus 7700 €

Sivistystoimiala esittää lausuntonaan, että Porissa kokeillaan kesällä 2019 kesäruokailua Yhteisökeskuksessa ja että toimintaan varataan 20 000 euron rahoitus.

Sivistyslautakunta päättää antaa edellä olevan selvityksen vastauksena kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.