Sivistyslautakunta, kokous 26.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

  • Kai Leppimäki, kai.leppimaki@pori.fi

Perustelut

  • Sivistystoimialan koulukuljetukset sekä esiopetuksen ja päivähoidon erilliskuljetukset, tarjouspyyntö oheismateriaalina (PRIDno-2019-888). Sivistystoimiala valmistelee hankintaesitykset lautakunnan kokoukseen 9.4.2019.
  • Seuraparlamentti tulee esittelemään toimintaansa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.