Sivistyslautakunta, kokous 26.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Toimialajohtaja, sivistystoimiala
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 6 Sopimus matkasetelien käyttöönotosta Oy Matkahuolto Ab:n kanssa, 11.03.2019
§ 7 Sivistystoimialan 20 v. ja 30 v. palvelleiden juhla, 15.03.2019

Yksikön päällikkö, opetusyksikkö
Hankintapäätös:
§ 33 Koivulan koulun työyhteisön kehittämispalveluiden hankkiminen, 18.03.2019
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 31 Tyhy-tuki, Vähärauman koulu, 14.03.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.