Sivistyslautakunta, kokous 28.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Irtisanoutuminen lukion ja perusopetuksen lehtorin virasta (5084)

PRIDno-2020-199

Valmistelija

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

[peitetty]  irtisanoutuminen lukion ja perusopetuksen lehtorin virasta (5084) 31.7.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

 

Sivistyslautakunta päättää myöntää  [peitetty)  eron lukion ja  perusopetuksen lehtorin virasta (5084) 1.8.2020 alkaen.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

[peitetty], PSYL:n lukio, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.