Sivistyslautakunta, kokous 28.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Irtisanoutuminen perusopetuksen erityisopettajan virasta (4022)

PRIDno-2020-411

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

[peitetty] irtisanoutuminen perusopetuksen erityisopettajan virasta (4022) 31.7.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

 

Sivistyslautakunta päättää myöntää    [peitetty]  eron perusopetuksen erityisopettajan virasta (4022) 1.8.2020 alkaen.

 

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

[peitetty], Kaarisillan yhtenäiskoulu, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.