Sivistyslautakunta, kokous 28.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Irtisanoutuminen perusopetuksen luokanopettajan virasta (0134)

PRIDno-2020-412

Valmistelija

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

[peitetty] irtisanoutuminen perusopetuksen luokanopettajan virasta (0134) 31.7.2020

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

 

Sivistyslautakunta päättää myöntää [peitetty]eron perusopetuksen luokanopetuksen virasta (0134) 1.8.2020 alkaen.

 

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

[peitetty], Kyläsaaren koulu, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.