Sivistyslautakunta, kokous 28.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Irtisanoutuminen perusopetuksen luokanopettajan virasta (0249)

PRIDno-2020-198

Valmistelija

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

[peitetty]  irtisanoutuminen perusopetuksen luokanopettajan virasta (0249) 31.7.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää  [peitetty]  eron  perusopetuksen luokanopettajan virasta (0249) 1.8.2020 alkaen.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

[peitetty], Vähärauman koulu, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.