Sivistyslautakunta, kokous 28.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Irtisanoutuminen yksikön päällikön virasta

PRIDno-2020-273

Valmistelija

  • Inka Keskitalo, inka.keskitalo@pori.fi

Perustelut

[peitetty] irtisanoutuminen yksikön päällikön virasta 16.2.2020. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää [peitetty] eron yksikön päällikön virasta 17.2.2020 alkaen.

Kokouskäsittely

Kaisa Harjunpää poistui kokouksesta esteellisyyden johdosta asian käsittelyn ajaksi (hallintolaki 28.1 § 1 kohta, asianosaisjäävi).

Taneli Tiirikainen toimi sihteerinä asian käsittelyn ajan.

Puheenjohtaja Jäntti keskeytti kokouksen klo 17.00 - 17.04 väliseksi ajaksi.

Tiedoksi

[peitetty], Sarastia Oy 

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.