Sivistyslautakunta, kokous 28.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Oikaisuvaatimus päätökseen koulukirjojen korvaamisesta

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24.1 25 -kohta