Sivistyslautakunta, kokous 28.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Sivistystoimialan yhteistyötoimikunnan työnantajan edustajien nimeäminen

PRIDno-2020-454

Valmistelija

  • Kaisa Harjunpää

Perustelut

Sivistystoimialan yhteistyötoimikunnan työnantajan edustajat on määritelty sivistyslautakunnan kokouksessa 28.8.2018 § 142.  Sivistyslautakunta nimesi työnantajan edustajiksi sivistystoimialan yhteistyötoimikuntaan kaudeksi 2018-2021, toimialajohtaja Esa Kohtamäen, kulttuuriyksikön päällikkö Jaana Simulan, opetusyksikön päällikkö Taneli Tiirikaisen, varhaiskasvatusyksikön päällikkö Ritva Välimäen, yhteiset palvelut –yksikön päällikkö Kaisa Harjunpään, talouspäällikkö Martti Kujanpään, nuorisosihteeri Anne Leppäsen ja kirjastotoimenjohtajan Asko Hurstin.

Henkilöstömuutosten johdosta on tarpeen nimetä yhteistyötoimikunnan uudelleen. Hyvän yhteistoiminnan käsikirjassa on määritelty yhteistyötoimikunnan jäsenten sijaistukset seuraavasti: "Jos työnantajan edustajana toimiva jäsen on estynyt osallistumaan kokoukseen, hän huolehtii tilalleen toimenkuvansa määrittelemän sijaisen." Sivistystoimialalla yhteistyötoimikunnassa työnantajaa edustavat yksiköiden päälliköt. Toimintasäännön mukaan päälliköt myös sijaistavat toisiaan. Yhteistyötoimikuntaan on syytä määritellä yhteistyötoimikunnan toimivuuden johdosta yksikön päälliköiden sijaisiksi kunkin yksikön johtoryhmän jäsen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Toimialajohtaja Esa Kohtamäki esittää, että sivistyslautakunta nimeää työnantajan edustajiksi sivistystoimialan yhteistyötoimikuntaan kaudesta 2018 -2021 jäljellä olevaksi ajaksi, toimialajohtaja Esa Kohtamäen, kulttuuriyksikön päällik-
kö Jyri Träskelinin (sijainen Satakunnan museon johtaja Juhani Ruohonen), opetusyksikön päällikkö Taneli Tiirikaisen (sijainen kasvun- ja oppimisen tuen perusyksikön esimies Tero Grönmark), varhaiskasvatusyksikön päällikkö Ritva Välimäen (sijainen päiväkodinjohtaja Minna Kähkönen-Nurmi,  liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö Petteri Lahden (sijainen nuorisosihteeri Anne Leppänen) ja yhteiset palvelut –yksikön päällikkö Kaisa Harjunpään.

Päätös

Muutetun päätösesityksen mukaan.

Kokouskäsittely

Toimialajohtaja muutti päätösesityksen siltä osin kuin päätösehdotuksessa on mainittu yhteiset palvelut -yksikön päällikkö Kaisa Harjunpää kuulumaan seuraavasti; yhteiset palvelut -yksikön päällikkö.

Tiedoksi

Nimetyt henkilöt, kaupunkitason yhteistyötoimikunta/sihteeri, Nanna Grönman

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.